✍️ بیژن اشتری
آقای وزیر امور خارجه گفته: «از لفظ رژیم برای جمهوری اسلامی استفاده نکنید.»
به نظرم ایشان نیاز به پاره‌ای آموزش‌های اساسی دارد.
اقای وزیر! در جهان امروز به هر حکومتی که برآمده از انتخابات آزاد و رای اکثریت مردم نباشد و دوره حکمرانی اش نامحدود باشد و با توسل به زور حکومت کند «رژیم» می‌گویند.مثل رژیم کره شمالی،مثل رژیم کوبا،مثل رژیم چین و غیره. بر عکس، به هیچ حکومتی که با انتخابات آزاد روی کار آمده و دوره حکمرانی‌اش محدود به چهار یا حداکثر هشت سال باشد هرگز رژیم نمی‌گویند. به این‌ها می‌گویند دولت، مثل دولت فرانسه، دولت امریکا.
شما ظاهراً دوست ندارید که جمهوری اسلامی را رژیم خطاب کنند اما حتی خود شما و همکارانتان هم مدام از اصطلاح «نظام جمهوری اسلامی» استفاده می‌کنید غافل از اینکه «نظام» هیچ فرقی با”رژیم» ندارد.هر دو یکی هستند،فقط اولی به زبان عربی است و دومی به زبان فرانسوی. وگرنه محتوای هر دو این کلمات یکی‌ست. شما موقعی که می‌گویید «نظام»، در ذهن ما، چهار پانصد آدم ‌ ریشو با یقه‌های بسته تداعی می‌شود که چهل و چهار سال است امور کشور ایران را فارغ از اراده و خواست اکثریت مردم بر عهده گرفته‌اند و حکومتشان هم مادام‌العمر است و هر کسی را هم که خلاف این را بخواهد سرکوب می‌کنند.
این «نظام مقدس» شما، که موجودیتی کاملا جدا و حتی متضاد با «کشور» دارد، در واقع همان «رژیم» است. اما اگر شما دوست دارید که «نظام»تان یا رژیمتان تبدیل به دولت یا کشور شود و کسی حکومت ایران را رژیم خطاب نکند راهش ساده است: تن به انتخابات آزاد و اراده اکثریت مردم بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید