◀️ این روزها رسانه های ارزشی هرگونه خبر منفی درباره دولت را خیانت و با هدف نا امیدی میدانند بد نیست حالا که وقت عمل و انجام وعده های خودشان شده یادی کنیم از تیتر های نا امید کننده با هدف به گند کشیدن دولت و ایجاد نا امیدی میان مردم

◀️ اقای شریعتمداری اگر تیترهای منفی که باعث نا امیدی مردم شده خیانت محسوب میشود شما در صف اول خائنین به مردم و کشور هستید، شما بودین که باب کردین این روش را.

دیدگاهتان را بنویسید