🔹حجم پروژه؛ ۷۵هزار میلیارد تومان، ۱۰٪ هم سود کنند که بیشتره می‌شه ۷۵۰۰میلیارد ظرف ۳ماه. بدون ریالی آورده! چرا؟

دیدگاهتان را بنویسید