‏اگر میخوای راحت زندگی کنی
‏یا نباید در ایران باشی
‏یا نباید ایرانی باشی!

دیدگاهتان را بنویسید