علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس: غیرمسئولانه ترین پاسخی که می‌توان از یک مسئول شنید را ما امروز از رئیس تیم اقتصادی دولت، معاون اول؛ جناب آقای مخبر شنیدیم. ایشان به وضوح و بدون هیچ لفافه‌ای اعلام کردند که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمی‌کنیم. یعنی هر دو بهم می‌آییم و همینی که هست! اگر شما نظر دیگری دارید و می‌توانید بهتر از این عمل کنید، بیایید بگویید ما همان را عمل می‌کنیم. مشخصا ما از صحبت‌های آقای مخبر و بقیه تیم اقتصادی؛ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی استنباطمان این بود که برنامه ای برای برون رفت از شرایط موجود وجود ندارد و بانک مرکزی معتقد است که سازو کارهای لازم برای مقابله با بحرانی که امروز دارد زندگی همه ملت را تحت تاثیر قرار می‌دهد را در اختیار ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید