قیمت بلیت کنسرت دوم اردیبهشت ‎«امیر تتلو» به این شرح تعیین شده است:
صد میلیون تومان
پنجاه میلیون تومان
بیست و پنج میلیون تومان
توضیح: به ترتیب ۲۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰ دلار که این قیمت ها به ریال از دیروز تا امروز پنج میلیون تومان تغییر داشته است!

دیدگاهتان را بنویسید