او در اولین توییت، عکس شهر کاظمین عراق را به عنوان «زیارت مرقد امام حسین» گذاشت،

دیدگاهتان را بنویسید