✍️محمدحسین روانبخش
از اجلاسیه‌ی مجلس خبرگان، نشستی که می‌توانست اهمیت بسیار و نتیجه‌ی موثری برای کشور داشته باشد، چیز دندان‌گیری به‌دست نیامد و فقط دو اظهارنظر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت: یکی سخن احمد جنتی که «از ثروتمندان خواسته به داد مردم بیچاره‌ی فقیر برسند» و دوم سخن احمد خاتمی که خبر داده «اعضای خبرگان از بی‌حجابی در عذاب هستند و از رئیس‌جمهور خواستند علاجی برایش بیابند». با این حال، همین دو حرف نشان می‌دهد که گرفتاری کشور چیست و چرا امیدی به اصلاح روش‌ها و بهبود امور نیست. این دو حرف، نگاه وارونه‌ای را بازگو می‌کند که وجود دارد و زیربنای همه کج‌سلیقگی و سوء‌مدیریت‌ها در کشور است: آنچه باید مدیریت و کنترلش به مردم واگذار شود (مثل حجاب) به تمامی از دولت خواسته می‌شود؛ و آنچه وظیفه‌ی دولت است و باید بابت کوتاهی و ناتوانی در آن بازخواست شود ( مثل مقابله با فقر و گسترش آن) به گردن مردم انداخته می‌شود! 
اصرار بر این عدم شناخت درست وظیفه‌ی حکومت و این وارونگی، نشان می‌دهد که همچنان قرار نیست خطاهای گذشته بررسی شود، عملکردهای غلط اصلاح شود و همچنان با لجاجت بر همان مسیر رفته پافشاری شود. …و چنین است که همین دو حرف یک‌بار دیگر تاکید می‌کند که امید به آینده و اصلاح نیست.

دیدگاهتان را بنویسید