✍️ پژمان موسوی: با منطقِ روزنامه‌ی همشهری که انگار روزنامه‌ی صبحِ حزبِ حاکمِ روسیه است نه روزنامه‌ی شهرداری تهران، زلنسکی که به پشتوانه‌ی قاطع مردمِ خود مقابلِ هجوم، دست‌اندازی و جنگِ پوتین ایستاده، می‌بایست کشور را دو دستی تقدیمِ اربابانِ روسیه می‌کرد تا «دلقک» نباشد و همین ایستادگی در مقابلِ متجاوز، بی‌تدبیری سیاسی است.
‏عدد و رقم‌هایی که کنارِ این طرحِ تاسف‌بار آمده هم این‌طور به مخاطب القا می‌کند که انگار زلنسکی است که مقصرِ این کُشتار و ویرانی است. متاسفم که ⁧همشهری⁩ هر روز بی‌اعتبار تر از دیروز می‌شود.
✍️ساز معصومی: شرم‌آور برای روزنامه رسمی کشوری که تجربه هشت سال جنگ تحمیلی را هنوز با هر نفس سنگین جانبازان شیمیایی به یاد می‌آورد. آنچنان شیفته کرملین‌نشین‌ها شده‌اند که جای متجاوز و قربانی را تغییر داده‌اند. با این منطق، ایران هم با بی‌تدبیری باعث طولانی شدن جنگ تحمیلی نشده‌بود؟

دیدگاهتان را بنویسید