این پست دارای یک دیدگاه است

  1. الکس

    همه فعالین میدانی قیام در ایران برای قیام پنج میلیون نفری در تهران و کرج در شب چهارشنبه سوری آماده باشند .تمام تلاش تان را بکنید که حداقل پنج میلیون نفر در شب چهارشنبه سوری به خیابان ها و میادین اصلی تهران و کرج بیایند باید همه خیابان ها و میادین اصلی تهران را با هر وسیله ای که می توانید مسدود بکنید.هدف ما از قیام ملی سراسری چهارشنبه سوری در همه شهرها و روستاهای ایران گرفتن جشن و راه اندازی کارناوال شادی و رقص نیست .هدف ما از قیام ملی سراسری چهارشنبه سوری تلاش برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران است .در صورتی که پنج میلیون نفر به خیابان ها ی تهران و کرج در شب چهارشنبه سوری بریزند و همه خیابان ها و میادین تهران و کرج به تصرف مردم ایران در بیاید احتمال پیوستن قوای نظامی ایران به آزادی خواهان ایران است از این رویداد تعجب نکنید .تمام تلاش تان را بکنید در صورتی که پنج میلیون نفر را به خیابان های تهران و کرج کشاندید همه مراکز اماکن و مراکز دولتی ایران را تصرف کنید و تصرف صداوسیما در شب چهارشنبه سوری باید توسط فعالین میدانی قیام تهران و کرج انجام شود.همه با وسایل دفاعی سرد و یا گرم به خیابان ها و میادین برای قیام سراسری ایران بیایید دفاع شخصی از خود تان حق ذاتی شما قیام کنندگان ایرانی است .شما آزاد خواهید شد و ما در کنار شما هستیم . زنده باد رضا شاه دوم پهلوی.زنده باد ایران شاهنشاهی.جاوید شاهنشاهی پهلوی

دیدگاهتان را بنویسید