اون موقع دیدین و عربده کشیدین!
حالا کور شدین و خفه‌خون گرفتین!
و ‎مردم قربانی این‌بازی کثیف هستند.
یه کمی باشرف باشید شاید خوشتون اومد!

دیدگاهتان را بنویسید