🔹قیمت پراید در سال ۷۲ با ۱۸ ماه حقوق کارگری برابری می‌کرد؛ الان که معدود مدل‌های پراید صفرکیلومتر را حول‌وحوش ۳۰۰ میلیون تومان آگهی می‌کنند، قیمت پراید به‌جای ۱۸ ماه معادل ۵۳ ماه حقوق یک کارگر است.

دیدگاهتان را بنویسید