🗣 ‏جنتی: افراد متمکن به مردم بیچاره فقیر کمک کنند.

◀️ قرار نیست مردم و متمکنین جور سیاست‌های فقرآفرینی را بکشند که مهمترین پایه آن شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی است.

دیدگاهتان را بنویسید