غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی «نماینده سابق مجلس»: رئیسی مگر خودش به یاد نمی‌آورد که چه وعده هایی درباره اینترنت، شغل، پول ملی و … داده بود؟ چرا مجلس مقابل این دروغ‌گویی‌ها ایستادگی نمی‌کند؟ با چه رویی می‌گویند که شغل ایجاد کردیم؟ نمی‌شود چون خودش 6 کلاس سواد دارد فکر کند که مردم هم بی‌سواد هستند! مردم با سواد هستند و امور را درک می‌کنند. رئیسی به خودش، خانواده‌اش و … لطف کند و سریعتر کابینه را منحل کند. اجرای تمامی تفاهم نامه‌ها با چین، به fatf منتهی شده است، چگونه از یقه چین آویزان شده‌اند، مگر نگفتند به خارج نیاز نداریم؟
این دولت درک صحیحی نسبت به مسائل کشور ندارد و با به کار بردن الفاظ توهین آمیزی مانند دولت مردمی، بیشتر به شعور مردم توهین می‌کند. بهترین کار برای رئیسی که هم آبروی خود را بخرد و هم آخرتش را خراب نکند و هم حیثیت خودش و پدرخانومش، علم الهدی را نبرد، استعفا است.

دیدگاهتان را بنویسید