◾️ امروز قیمت دلار از 50 هزار تومان هم عبور کرد و وارد کانال 51 شد

لعنت بر جد و آبادت رئیسی که اقتصاد کشور رو نابود کردی

دیدگاهتان را بنویسید