این پست دارای یک دیدگاه است

  1. سید رضا

    رضاشاه دوم پهلوی شاهنشاه تاجدار و قانونی ایران از یحیی شمس الدینی خواهش کردند برای شب چهارشنبه سوری یک قیام ملی سراسری در همه شهرها و روستاهای ایران راه بیندازند . همه در شب چهارشنبه سوری همه خیابانها و میادین شهر تهران و کرج را باید تصرف بکنیم . من از همه فعالین میدانی در تهران و کرج و شهرهای بزرگ ایران می خواهم همه تلاش خودشان را بکنند که پنج میلیون نفر را به خیابانهای تهران بکشانند. اگر همه نتوانستند پنج میلیون نفر را به خیابانهای تهران و کرج در شب چهارشنبه سوری بکشانند ناراحت نباشند یحیی شمس الدینی مغز انقلاب رهایی ایران تمام تلاشش را می کند که به هر وسیله ای شده در آینده نزدیک پنج میلیون نفر را به خیابانهای تهران و کرج بکشاند . آزادی ملت ایران بسیار نزدیک است . همه با هم به قیام سراسری در شب چهارشنبه سوری می پیوندیم . زنده باد رضاشاه دوم پهلوی. جاوید شاهنشاهی پهلوی. زنده باد ایران شاهنشاهی

دیدگاهتان را بنویسید