🔹بر اساس آخرین گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از زمان آغاز جنگ در اوکراین که به سالگرد خود نزدیک می‌شود, حداقل هشت هزار غیرنظامی در این کشور کشته شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید