«در پایان حتی اگر یک زن از ما بماند که بر سر گور شما برقصد کافیست.»

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. فرزاد

    گور شما که تو خارجه چطوری به گور ما می رقصید << دو هزار کیلومتری فاصله هست که دادا

دیدگاهتان را بنویسید