🗣 عسکری:
۳۰ تا ۴۰ درصد از گوشت‌های وارداتی گرم را چربی تشکیل می‌دهد و گوشت‌های بسته بندی شده وارداتی نیز وضعیت بدتری دارند و تا ۶۰ درصد برخی از آن‌ها را ناخالصی و استخوان تشکیل می‌دهد.

🔹 هر دستگاه دولتی و خصوصی که این گوشت‌ها را وارد کرده باید پاسخگو باشد.

دیدگاهتان را بنویسید