🗣 رئیس شورای فقهی بانک مرکزی :
جنگ ارزی علیه ملت ایران به راه‌ انداخته‌اند.
هدف از این بازی ارزی، بر هم ریختن اوضاع داخلی ایران است.
عرضه ارز در بازار آزاد باید متوقف شود.
نیازمند برخورد امنیتی با بازیگران عرصه ارز، دلالان داخلی و عوامل خارجی بروز این شرایط هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید