با تغییر افراد و شعار دادن مشکلات حل نمی شود / هیچ استیضاحی در این مجلس به نتیجه نمی رسد

غلامرضا نوری قزلچه نماینده مجلس در گفت وگو با خبرنگار “عصر ایران” گفت:‌
🔹دولت به صورت عمیق وارد دل مشکلات و حل آنها نشد. با تغییر افراد و شعار دادن مشکلات حل نمی شود با مصاحبه و حرف زدن قیمت ها ۴۸ساعت اینطرف آنطرف می شود بعد به منحنی عرضه و تقاضا برمی گردد.

🔹سکوت مجلس در برابر ناکارامدی دولت حاصل رفاقت سیاسی بیش از حد با دولت است.

🔹وقتی ۲۳۰ نماینده از کسی خواهش می کنند که برای ریاست جمهوری تشریف بیاورید آن هم در فضای غیررقابتی آنجا دیگر انتظار نظارت از این نمایندگان را نداشته باشید کما اینکه هیچ نظارت و استیضاحی در این مجلس به نتیجه نرسیده است و نخواهید رسید.

دیدگاهتان را بنویسید