🔹رییس اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: ۱۵ دانش آموز بروجردی به دلیل نشت گاز منوکسید کربن مسموم و به مکراکز درمانی منتقل شدند

دیدگاهتان را بنویسید