فعال رسانه‌ای هاتف صالحی:
حضرت ‎حجت عبدالملکی بعد از آباد کردن وزارت کار و ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان سرمایه و نیز روبراه کردن وضعیت مناطق آزاد، به حضرت آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی نامه زده و درخواست مسئولیتِ جدید کرده (البته با تأکید بر حفظ سمت فعلی)

دیدگاهتان را بنویسید