🔹یک رسانه آمریکایی جزئیاتی از بسته تحریم‌های احتمالی اتحادیه اروپا علیه آخرین بانک های ایرانی را هدف قرار خواهند داشت.

🔹یک رسانه آمریکایی مدعی شده به پیش‌نویس اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند اتحادیه اروپا آخرین بانک های ایرانی رو هم دوشنبه، یک اسفند ماه وارد لیست تحریم خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید