در حالی که در قاموس نظام جمهوری اسلامی، حکم آتش زدن سطل زباله توسط آزادیخواهان معادل با اعدام است! ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده انتظامی سابق چابهار که به دختر ۱۵ ساله بلوچ تجاوز کرده، تنها به حبس کوتاه مدت و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است!

دیدگاهتان را بنویسید