میدان هفت‌حوض ۲۷بهمن

با گران شدن دلار و سخت تر شدن زندگی مردم هر روز به نفرت از جمهوری اسلامی افزوده می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید