🗣 دیدیه ریندرز، کمیسیونر دادگستری اتحادیه اروپا:
اتحادیه اروپا تاکنون ۲۱.۵ میلیارد یورو از دارایی‌های افراد و شرکت‌های روسی را مسدود کرده است.

🔹دارایی‌های مسدود شده متعلق به اولیگارش‌ها و شرکت‌های تحت تحریم است.

🔹اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد تا دارایی‌های بیشتری را یافته و مسدود کند و چارچوبی حقوقی برای انتقال این دارایی‌ها به اوکراین ایجاد کند.

🔹اتحادیه اروپا با جدیت تلاش می‌کند تا دارایی‌های بیشتری از بانک مرکزی روسیه را نیز پیدا کرده و مسدود کند.

دیدگاهتان را بنویسید