🔹در روزهای اخیر انتقادات صادق الحسینی، اقتصاددان از تفکرات عجیب یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام به اوج خود رسیده است.

🔹الحسینی پس از انتشار توییتی با عنوان «نسخه مارکسیست‌ها برای مبارزه با قاچاق»، در ویدئویی به مغالطه‌های جبرائیلی پاسخ داده است.

🔹الحسینی در این ویدئو به تفصیل درباره ۵ رانت اصلی در اقتصاد ایران از جمله ارز ترجیحی، وام ارزان، انرژی ارزان، اعطای زمین به خودی‌ها و قیمت‌گذاری و مجوزدهی گسترده که محصول تفکر طیف موسوم به کمونیست‌های اسلامی است، توضیح می‌دهد.

🔹اما مغالطه اصلی جبرائیلی چیست و الحسینی چگونه به این تحریف آشکار اقتصاد توسط وی پاسخ می‌دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید