🔹 سازمان محیط‌زیست سمنان در اقدامی عجیب آذر و توران، توله یوزهای آسیایی را روی پشت‌بام اداره کل این سازمان نگهداری می‌کند.

🔹 نکته جالب‌ قرار دادن یک لانه ساخته‌شده با چوب و تکه‌هایی از چمن مصنوعی در محل نگهداری توله یوزهاست که احتمالاً برای القای شرایط طبیعی زندگی آنهاست.

🔹 در تصاویر منتشرشده مشخص است که محل نگهداری شرایط غیرطبیعی دارد و ایزوگام کف و فضای بدون سقف نشانه نوع نگهداری یوزپلنگ‌هاست.

دیدگاهتان را بنویسید