وزیر کشور:
🔹 این‌ها عددی نیستند که برای نظام خطری داشته باشند!!!

دیدگاهتان را بنویسید