هلند 11 میلیون گاو دارد،ولی لبنیات جهان را تامین میکند!
👈مشکل گاوها نیستند، مشکل کسانی هستند که اقتصاد را اداره میکنند…

دیدگاهتان را بنویسید