🔹اثر اين نگرانی امروز ما درباره قیمت دلار را چند ماه بعد در سوپرمارکت‌ها خواهید دید، وقتی که مقاومت دولت در برابر افزایش قیمت شکسته می‌شود و کالاهای با دلار ۵۰ هزار تومانی قیمت خورده وارد بازار می‌شود.با این فرمان حکمرانی، همین قیمت های امروز هم برایتان خاطره خواهد شد، شک نکنید!

دیدگاهتان را بنویسید