ترانه، از زیرپوست شهر به مدرسه و محصل می‌رسد، اخراج معلم یعنی چه؟! 

دیدگاهتان را بنویسید