🗣 آیت‌الله فاضل لنکرانی: غالب مردم در خط فقر قرار گرفته‌اند، امروز در جامعه قشر متوسط نداریم، صور فقر در نظام اسلامی بعد از 44 سال مشکل است چه رسد به واقعیت خارجی آن

دیدگاهتان را بنویسید