🔹 یک شرکت بزرگ اسلحه سازی اسرائیلی از افتتاح دفتر جدیدی در امارات خبر داد و آن را «رویداد تاریخی» توصیف کرد.

🔹، این اعلام تنها چند روز قبل از راه اندازی نمایشگاه جهانی صنایع دفاعی « آیدکس» صورت گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید