🔹از قرار معلوم چین نفت و گاز ایران را با ۳۰% تخفیف می‌خرد و برای بازپرداخت پول نفت ایران دو سال مهلت دارد. نکته دیگر اینکه چین می‌تواند بازپرداخت بدهی نفتی خود را با یوان چین انجام دهد. امتیاز دیگری که به چین داده شده این است که دو سوم مبلغ خرید نفت و گاز، نقد خواهد بود و یک سوم به شکل کالا و خدمات یا به عبارتی تهاتر نفت با کالا.

🔹نشانه ها می گوید حضور چین در بازار خودرو و لوازم خانگی ایران بیشتر می‌شود. ایران به چین نفت می‌دهد و به جای پول آن، لوازم خانگی و خودرو وارد می‌کند.

🔹اما شاید جالب توجه ترین موضوع توافق ، ایجاد یک پیام‌رسان ملی با کمک چین است!!

🔹این مساله در گزارش انستیتو خاورمیانه هم آمده و تاکید شده ایران قرار است از چین سیستم امنیت سایبری وارد کند.

🔹تهاتر نفت با شبکه ملی اطلاعات در دستور کار است

دیدگاهتان را بنویسید