🗣 زاکانی:
قرارگاهی در سازمان پیشگیری از بحران تشکیل شده است که تمام عوامل مربوط در حوزه بارش برف، در این قرارگاه مستقر شده‌اند.

◀️ سال آینده موج بزرگی در حوزه حمل و نقل ترافیک اتفاق خواهد افتاد تا کمر ترافیک تهران بشکند.

دیدگاهتان را بنویسید