✍ جلیل محبی: آقای رئیس جمهور میگن سریع بفروشید و خرج کسری بودجه کنید؛
سازمان خصوصی سازی میگه برای مولدسازی است نه کسری بودجه.
گرفتاری شدیم بخدا

دیدگاهتان را بنویسید