🔹 روزنامه لوموند نوشت: الحاق جزیره کریمه توسط روسیه، موضوع تهدید روس ها برای امنیت ملی سوئد را بار دیگر به صدر برنامه های سیاسی این کشور بازگردانده است.

🔹 لوموند همچنین نوشت: پس از تهاجم روسیه به اوکراین، سوئد دفاع مدنی را به منظور تضمین مقاومت مردم خود در صورت بروز درگیری، تقویت کرده است.
این روزنامه فرانسوی در ادامه نوشت: نیروهای دفاع مدنی در اواخر سال گذشته میلادی، ۱۶ درصد افزایش یافتند. این نیروها متشکل از سربازان حرفه ای، سربازان ذخیره، کارمندان خدمات مدنی و رانندگان اتوبوس ها هستند و همه آنها «مأموریت جنگی» دریافت کرده اند مبنی بر این که اگر سوئد مورد حمله قرار گرفت، می دانند چه انتظاری از آنها می رود.
روزنامه مذکور همچنین آورده است: برای مثال، کارمندان رادیو و تلویزیون سراسری سوئد که در اکتبر ۲۰۲۲ به آنها اطلاع داده شد، باید در موقعیت هایی که برای اطلاع رسانی به شهروندان ضروری تشخیص داده می شوند، به کار خود ادامه دهند در حالی که دیگران به خاطر مهارت های خاص خود انتخاب می شوند

دیدگاهتان را بنویسید