حسن رسولی «عضو سابق شورای شهر تهران»: نمی‌توان از کسی که در طول دوره مدیریتی خود حتی یک روز یک روستا را اداره نکرده است، انتظار داشته باشیم با قرار گرفتن در جایگاه شهردار تهران، به ویژه در روزهای بحرانی و وقوع حوادث غیرمترقبه مانند برف و سیل یا غیرطبیعی مانند آتش سوزی، بتواند باتکیه بر تجارت نداشته، بهتر از این عمل کند.
باید شورای شهر برای انتخاب زاکانی و وحیدی وزیر کشور برای تایید این حکم، مورد سوال قرار بگیرند. چرا که علی رغم اعتراض رسمی سازمان بازرسی کل کشور که زاکانی فاقد شرایط لازم برای سمت شهرداری است، بازهم با این وجود، حکم او را تایید کردند.

دیدگاهتان را بنویسید