🔹 منابع کره جنوبی از وخیم‌تر شدن وضعیت غذا و تغذیه در همسایه شمالی خبر می‌دهند.

🔹به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، وزارت اتحاد کره جنوبی گفت: برای اولین بار در دو دهه گذشته کره شمالی بخشی از جیره غذایی سربازان ارتش را قطع کرده است که این موضوع نشاندهنده اوج بحران غذایی در این کشور است. حکومت کره شمالی هم اعتراف کرده که در غذا کمبودهای شدیدی وجود دارد و یک نشست اضطراری هم در این مورد پیش بینی شده است

دیدگاهتان را بنویسید