یکی از دانش‌آموزان دختر محصل در مدرسه شاهد رضوی:
‏میگین استرسه، اگر استرسه چرا پس معلما و مربی‌ها درگیر شدند؟
چرا پرسنل آتش‌نشانی که اومدند مسموم و درگیر شدند؟
میگین پوست پرتغال روی شوفاژ بوده، اگر پوست پرتغاله پس چرا کسانی که توی حیاط بودند استشمام کردند و مسموم شدند

دیدگاهتان را بنویسید