حسین طائب در توضیح بیشتر گفت: «اینترنت دست دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم که دشمن در جنگ ترکیبی موفق نباشد».

طائب که از نزدیکان مجتبی خامنه‌ای است و کارگزار امنیتی دستگاه بیت رهبری است در توضیح جنگ ترکیبی گفت: «جنگ ترکیبی می‌گوید سلبریتی را بیاور و کاری کن هوادارانش هیجانی شوند و‌ خشونت ایجاد کنند».

او مدعی شد مردم توجهی به سلبریتی‌های مخالف جمهوری اسلامی ندارند: «باید کاری کنیم مردم چهره واقعی این افراد را بشناسند و در این صورت دنبال‌کننده‌هایشان ریزشی خواهد شد».

دیدگاهتان را بنویسید