🔹هزینه دریافت وام مسکن ۴۸۰ میلیونی اوراق حق تقدم بانک مسکن به ۱۲۳ میلیون تومان و کل سود آن در بازپرداخت ۱۲ ساله به حدود یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

🔹در واقع خروجی وام ۴۸۰ میلیون تومانی برای متقاضیان ۳۵۷ میلیون تومان است که باید به هزینه سرسام‌آور خرید این وام نرخ سود ۲۲.۵ درصدی را نیز اضافه کرد.

🔹کل بازپرداخت این وام ۴۸۰ میلیون تومانی حدود یک میلیارد و ۳۹۲ میلیون تومان است. میزان اقساط ماهانه این وام حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

🔹با توجه به اینکه متوسط قیمت مسکن به ۵۵ میلیون تومان افزایش یافته، با وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن با کسر هزینه خرید اوراق حق تقدم می‌توان حدود ۶.۵ مترمربع مسکن خریداری کرد.

دیدگاهتان را بنویسید