کاهش رعایت تشریفات در سفر رئیسی به چین به نسبت سفر روحانی

دیدگاهتان را بنویسید