🗣 جعفرزاده ایمن آبادی نماینده ادوار مجلس:
نتیجه عددسازی و دستاوردسازی دولت همین است که می بینیم، زندگی برای مردم روز به روز سخت تر می شود و قطعا اوضاع در سال ۱۴۰۲ بدتر از ۱۴۰۱ خواهد بود.

◀️ مردم گرانی‌های بیش از ۴۰۰ درصد را در دولت سیزدهم تجربه کردند. دولت خودش به خودش روحیه می‌دهد و اعضای کابینه هم به این نتیجه رسیدند که واقعیت‌ها را به رئیس جمهور نگویند، چون او تاب و تحمل شنیدن هیچ گزارش منفی ندارد، مجلس هم منفعل است و دولتمردان هیچ نقدی را هم نمی‌پذیرند.

دیدگاهتان را بنویسید