🔹 نماینده پیشین مجلس:‏ اولین معاهدات ذیل سند راهبردی 25 ساله ایران و چین در سفر آقای رئیسی به پکن امضا خواهد شد.انتظار عمومی این است که توافقات مصون از شرایط اضطراری تحریم،متوازن و البته غیرمحرمانه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید