🔹مجلس در حوزه نظارتی خود را خلع سلاح کرده است
نتیجه رفاقت سیاسی مجلس و دولت و یکدست شدن را می‌بینیم

🔹قیمت دارو چند برابر شده و کمیاب و نایاب می‌شود، کیفیت پایین می‌آید و صدایی از مجلس در نمی‌آید و همه سکوت می‌کنند

🔹غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس: تا دیروز سران سه قوه بود اما به یک‌باره شعبه‌ای به نام هیئت هفت نفره از آن تولید می‌شود؛ این دیگر از سران قوا فراتر رفته است.

🔹از طرفی اصل این موضوع و اختیاراتی که به آن دادند خود ابهام بسیار دارد. مصونیت نظارتی و قضایی داشتن اختیار بسیار بالایی است که حتی در قانون اساسی این اختیار را برای رهبری نگذاشته اند، اما برای هیئت هفت نفره این اختیارا را می‌گذاریم.

دیدگاهتان را بنویسید