✍ عبدالرضا داوری: طی روزهای اخیر چند توییت در قالب نظرسنجی و نقد رئیس جمهور در این صفحه منتشر شد که بدلیل ابلاغ تذکر از سوی یکی از نهادهای امنیتی و به دلیل بیماری فعلی و عدم امکان تحمل مجازات احتمالی، تمامی توییت‌های مزبور حذف شدند.

دیدگاهتان را بنویسید