🔺نوشته برای سفر به خارج از کشور فقط گذرنامه و دفترچه حساب بانک صادرات احتیاج دارید!
🔺دفترچه ای که در لوس آنجلس، نیویورک، لندن و پاریس و…
قابل استفاده بود!

دیدگاهتان را بنویسید